<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-74641477-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>

Politika privatnosti

Svi podaci koje ste uneli u porudžbenicu ostaju TAJNA, i ne može ih videti niko van E-go Shop-a. Podaci se neće koristiti za razne ankete i sl. niti će biti prosleđene trećim licima. E-go Shop će slati na Vaš priloženi e-mail najnovije i najbolje akcije i popuste. 

Informacije o kupcima i saradnicima smatraju se  poslovnom tajnom, a E-go Shop zna da čuva tajnu.

 


Ovu uslugu možete poništiti tako što se na primljeni mail odgovori sa "odustajem",  

Powered By Pro Vision IT
Ego Shop Srbija © 2021
Codeinspires web and mobile development
Kalavria Extra Virgin Olive Oil